Zobrazit větší mapu

Na špacíru - jak se dělá Tuzemák

V podzimních dnech naši společnost navšívil štáb regionální televize R1 Jih. Natočili jsme pro vás 151. díl pořadu Na špacíru, tentokrát na naše nejoblíbenější téma - Jak se dělá Tuzemák :-)  Reportáž o výrobě naší vlajkové lodi naleznete na https://youtu.be/N5pows6tyBo.

 

Myslíme na přírodu!

 

Díky příspění Fruko-Schulz v roce 2014 byl zajištěn zpětný odběr a recyklace 1141 tun obalových odpadů. Tyto opdpady by naplnily 825 svozových automobilů.
Podíl společnosti na systému EKO-KOM odpovídá zajištění ročního provozu a obsluhy 826 barevných kontejnerů na třiděný odpad. Třidění odpadu jsme umožnili více než 34 209 obyvatelům. 
Náš podíl na celkovém snížení produkce skleníkových plynu činí 2 031 tun CO2 ekv., Bylo uspořeno 45 793 GJ energie, to odpovídá emisím CO2, vyprodukovaných 955 osobními automobily střední třídy za rok jejich provozu. 
Námi uspořenou energii představuje 89 dnů spotřeby elektrické energie na veřejné osvětlení v Praze.