Zobrazit větší mapu

Krušnohorský fernet

Nahořklá lihovina s vlastnoručním podpisem velkovévody krušnohorského Josefa Aloise Náhlovského, který na zadní etiketě "pravdivě" popisuje vznik fernetu v Čechách

balení

obsah alkoholu

0,35 l

40 %